GELECEĞİN ARICILARI BURADA.

Düzce Üniversitesi Arıcılık Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi (DAGEM), altıncı yaşına basan "Arı Biziz, Bal da Bizdedir" projesi kapsamında ilköğretim 
öğrencilerine yönelik düzenlediği arı, arı ürünleri ve arı-çevre ilişkisi eğitimleri ile geleceğin arıcılarını yetiştiriyor.
Çevreye ve Doğaya Duyarlı Çocuklar Yetiştirmek İstiyoruz"
TÜBİTAK tarafından desteklendiği için ücret alınmayan, yol, yemek ve promosyon giderlerinin DAGEM tarafından karşılandığı eğitimler ile ilgili görüşlerini ifade eden 
DAGEM Müdürü Yrd. Doç. Dr. Meral Kekeçoğlu, “Çocuklar, arının sadece bal yaptığını biliyorlar ve arı sokar diye korkuyorlar.  
Arının çevre, doğa ve polinizasyon için ne kadar önemli olduğu konusunda fikirleri yok. 
Ağaç yaşken eğilir diyerek, daha küçük yaşlarda çevreye ve doğaya duyarlı çocuklar yetiştirmek için bu projeye başladık ve proje bu yıl altıncı yaşında şeklinde 
konuştu.
Arı Biziz Bal da Bizdedir projesinin amacını; yanlış bilgilere dayanarak ortaya çıkan arılara ilişkin korku duygusunun azaltılması, arı sevgisinin ön plana 
çıkarılması, arı ürünlerinin çocuklar tarafından tüketiminin arttırılması, arıcılık mesleğinin tanıtılması ve arı-çevre ilişkisi hakkında farkındalık yaratılması 
şeklinde açıklayan Kekeçoğlu; proje ile arı ve arı ürünlerinin yaşam içindeki yerlerinin görsel, sanatsal, fen ve doğa etkinlikleriyle desteklenerek anlatılmaya, yeni 
neslin arıcılık ile ilgili bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesinin sağlanmaya çalışıldığını söyledi.
"Arı Ürünleri Çocukların Gelişiminde Çok Önemlidir"
Yrd. Doç. Dr. Meral Kekeçoğlu, proje ile arıların morfolojisi ve fizyolojisi, arının çevre ve toplum için önemi, arının tozlaşmadaki rolü ve arı ürünlerinin çocukların 
gelişimlerine faydaları gibi konuların büyüme çağındaki çocuklara öğretilerek bilimin yayılmasına da katkı sağlandığını sözlerine ekledi. 
12 Haziran’da başlayan “Arı Biziz Bal da Bizdedir” projesindeki tüm etkinliklerin DAGEM’de yapıldığını belirten Kekeçoğlu, hem kırsal hem de kentsel kesimde bulunan orta öğretim öğrencilerinden aynı yaş grubu öğrencilerin hedef kitle olarak belirlendiğini ifade etti.
"Geleceğin Arıcıları DAGEM'de Yetişiyor"
Yrd. Doç. Dr. Meral Kekeçoğlu, “Çocukların; arıların çevreyle olan ilişkilerini dikkatle incelemeleri, ekolojik dengede arıların yerini ve önemini anlamaları, arı ve 
diğer polinatör (tozlayıcı) böceklere karşı daha duyarlı yaklaşım ve davranış biçimleri geliştirmeleri için bu eğitimleri düzenliyoruz. 
Hedefimiz; çocuklarımızın arıcılık konusunda bilinçlendirilmeleri, bal dışındaki alternatif arı ürünlerini tanımaları ve alternatif tıpta kullanım alanlarını 
öğrenmeleridir. Yeni nesli, arıcılık konusunda bilinçlendirerek geleceğin arıcılık alanındaki girişimcilerini yetiştirmek istiyoruz  ifadelerini kullandı.
Arıyı Tanımadan Önce, Arı ile İlk Karşılaşma, Bal Odası, Kovanımı Yapıyorum, Doğa Yürüyüşü, Arkadaşım Polen, Arıcılığı Öğreniyorum gibi birçok temanın işlendiği Arı Biziz, Bal da Bizdedir” projesi kapsamındaki eğitimler, 23 Haziran 2017 tarihine kadar devam edecek.

Objektif : http://www.duzceobjektif.com/Haberdetay.asp?id=3864
Düzce Objektif ve Objektif Gazetesi