CHP’Lİ SERTEL : “REKTÖR HESAP VERMELİ…”

"Sayıştay’a hesap vermeyen rektör hukuk önünde hesap vermelidir."

CHP’Lİ SERTEL : “REKTÖR HESAP VERMELİ…”
29.09.2021 - 13:57
Haber Merkezi
1196

Dokuz Eylül Üniversitesi’nin Sayıştay denetçilerine denetimle ilgili bilgi ve belge vermemesini eleştiren CHP İzmir Milletvekili ve KİT Komisyonu üyesi Atila Sertel, “Dokuz Eylül Üniversitesi’nin Rektörü Fatma Seniha Nükhet Hotar, kendisine bütçe yoluyla verilen kamu parasını nasıl harcadığı hakkında Sayıştay’a bilgi vermemiş ve Sayıştay’ın denetim yapmasını engellemiştir. Harcadığı para babasının parası değil kamunun parasıdır. Sayıştay’a hesap vermeyen rektör harcadıklarının hesabını hukuk önünde mutlaka vermelidir” dedi.

Dokuz Eylül Üniversitesi’nin Sayıştay denetçilerinin belge ve bilgi talebine ilişkin 40 resmi talebi yanıtsız bıraktığını hatırlatan Sertel, raporda banka hesaplarının uyumsuz olduğu, şube müdürleri ve öğretim üyelerinin yasaya, yönetmelikleri aykırı şekilde atandığı, işletme gelirlerinin giderlerini karşılayamaz durumda olduğu gibi bulguların da yer aldığını söyledi.

BORÇ BATAĞINA SÜREKLENMİŞ

Dokuz Eylül Üniversitesi döner sermaye işletmesinin 4 milyon 415 bin lira açık verdiğini ifade eden CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, şunları söyledi:

“Bir kamu idaresinin mali tablolarına görüş bildirmeme Sayıştay tarafından verilebilecek en ağır karardır. Olumsuz görüş bildirmekten çok daha kötüdür. AKP tarafından atanan ve eski AKP genel Başkan Yardımcısı olan Fatma Seniha Nüket Hotar, kamu parasını nasıl harcadığı hakkında Sayıştay’a bilgi vermedi. Böylece denetim yapılmasını da engellemiş oldu. Harcadığı para babasının malı olan bir para değil. Harcadığı para kendi maaşı da değil. Harcadığı para kamunun malıdır. Bunun hesabı kendisinden mutlaka sorulmalıdır. Kamu kurumunun başında olan hiç kimse Sayıştay denetlemesinden kaçamaz. Gelecekte bunun hesabını mutlaka hukuk önünde verecektir. Rapora bakıldığında Fatma Seniha Nüket Hotar’ın çok sayıda usulsüzlüğün yanında üniversiteyi borç batağına sürüklediği de görülüyor. Sayıştay’ın 2020 yılı raporuna göre DEÜ’nün borç miktarı 277 milyon 251 bin liraya ulaşmış. İzmir’in ve Türkiye’nin gözde üniversitelerinden olan Dokuz Eylül ne yazıkki batağa sürüklenmiştir. Ben buradan kendisini atayanlara seslenmek istiyorum. Sayıştay bir devlet kuruluşudur. Eğer siz Sayıştay’ın DEÜ’nün denetlenmesini engellemesine göz yumuyorsanız söylenecek söz yok.”

RAPORDA YER ALANLAR

Üniversitenin hesap verme sorumluluğunu yerine getirmediği vurgulanan raporda, "2020 yılı denetimine ilişkin olarak denetimi yürütmek ve denetim görüşü oluşturabilmek için talep edilen ve mali tablolara dayanak olan bilgi ve belgeler kamu idaresi yönetimi

tarafından yeterli düzeyde sağlanmamıştır" ifadelerine yer verildi. Bu durumun 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun “Hesap verme sorumluluğu” başlıklı 8’inci maddesine aykırı olduğu vurgulandı.

883 BİN LİRALIK HATA!

Kurumun banka hesap cetvellerinde de uyumsuzluk bulunduğu vurgulanan raporda, "Muhasebe kayıtlarında 102 Banka Hesabının alacak kaydı tutarı 9 milyar 784 milyon 768 bin 616,58 TL, 103 Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabının borç kaydı tutarı ise 6 milyar 886 milyon 884 bin 681,20 TL'dir. 102 Banka Hesabının alacak toplamı ile 103 verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabının borç toplamının birbirine eşit olmaması dolayısıyla, kurum mali tablolarında 2 milyar 897 milyon 883 bin 935,38 TL'lik hataya neden olunmuştur" denildi.

KİRA BEDELLERİ TAHSİL EDİLMEDİ

Kayıtlı varlıklara 2 milyon 538 bin TL değerlerinden fazla amortisman ayrıldığı, üniversitenin kooperatifi için verilen sermayenin mali tablolarda yer almadığı, takipli alacaklar hesabının gerçeği yansıtmadığı belirtilen raporda, üniversitenin kiracılarından tahsil edilemeyen borçlara da dikkat çekildi. Sayıştay, üniversitenin kiraya verdiği kantin, kafeterya gibi taşınmazlardan doğan kira bedellerini tahsil edemediği, 2019 yılında toplam ödenmeyen tutar 2 milyon 522 bin 537 TL iken 2020 yılında ise 3 milyon 961 bin 693 TL'ye yükseldiğini belirledi.

SINAVSIZ ATAMALAR

DEÜ ile ilgili raporda, yapılan atamalarla ilgili usulsüzlüklere de işaret edildi. Kurumdaki 11 şube müdürünün sınavla atanmadığı tespit edilirken, bu durumun Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği’ne aykırı olduğu kaydedildi.

Öğretim üyesi kadroları için de benzer bir tespit yapıldı. Bu kadrolarla ilgili herhangi bir sayı verilmeyen raporda, "2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun “Öğretim Elemanları” ile ilgili düzenlemeler getiren Beşinci Bölümün 23’üncü, 24’üncü ve 26’ıncı maddelerinde öğretim üyeliği kadrolarına yapılacak atamalar için öngörülecek ek koşulların münhasıran bilimsel kaliteyi arttırmaya yönelik, objektif ve denetlenebilir olmaları gerektiği hükme bağlanmıştır" denildi.

ADRESE TESLİM PAZARLIKLAR

Sayıştay ayrıca, çok sayıda muhasebe hatasına ilişkin tespitlerde bulunduğu DEÜ'de çay ocağı, büfe, kafeterya, kantin, fotokopi odası, reklam panoları, büro, ATM, otopark, spor kompleksi gibi taşınmazların yasaya aykırı bir şekilde pazarlık usulüyle kiralandığını, doğalgaz alımında ihale yolunun tercih edilmediğini, hatalı yapım işlerinde cezai yaptırım uygulamadığını tespit etti.

DEÜ'nün ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı'nca yetkilendirilmeyen bir firmadan eğitim hizmeti satın aldığı belirlendi. Dokuz Eylül Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (DESEM) tarafından yıllardır verilen Sanatla Terapi, Çince, Dış Ticaret, İspanyolca, Rusça, İngilizce A2, YÖK Dil, Dış Ticaret, Akademik Çeviri, YDS, İspanyolca A2, Çince Çeviri gibi eğitim hizmeti alımlarının yıllardır aynı firmadan yapıldığı vurgulandı. Ancak firmanın ismine yer verilmedi.

 


Editör: E. TAYHAN