DİNLENEN MAHKUMLARA TAZMİNAT ÖDENECEK

Çeşitli cezaevlerinde bulunan çok sayıda tutuklu ve mahkum, aileleriyle yaptıkları kapalı görüşlerin dinlenmesi ve kayda alınmasına isyan etti. Mahkemeler ilgili davaları reddetti. Son sözü Anayasa Mahkemesi söyledi. Dinlenen mahpuslara tazminat ödenecek.

DİNLENEN MAHKUMLARA TAZMİNAT ÖDENECEK
6.05.2022 - 11:40
Kaynak: Haber Merkezi
243

Anayasa Mahkemesi, tutuklu ve hükümlülerin kapalı görüşlerinin, idare tarafından dinlenmesi ve kayda alınmasına ilişkin örnek bir karara imza attı. Farklı ceza infaz kurumlarındaki çok sayıda tutuklu ve hükümlünün bireysel başvurularını birleştiren Anayasa Mahkemesi toplu bir karara imza attı. Oybirliğiyle alınan karar kamuoyuna açıklandı. Yüksek Mahkeme’nin karar metninde başvurucuların iddiaları ve yargı süreci detaylı olarak anlatıldı.

 

“MEVZUATTA YOK”

Anayasa Mahkemesi’nin karar metninde iddialar şöyle özetlendi:

Başvurucular; kapalı ziyaretlerdeki görüşmelerin kapalı bölmelerde fiziksel temas olmadan ziyaretçiyle telefonla konuşularak yapıldığını, bu görüşmenin dinleneceğine ve kaydedileceğine dair mevzuatta bir hüküm olmadığını belirtmiştir.

Ceza İnfaz Kurumu yönetimine başvurarak uygulamanın yasal dayanağını sorduklarını, verilen cevaplarda belirtilen mevzuat hükümlerinde kapalı görüşlerin dinlenip kayıt altına alınabileceğine ilişkin hüküm olmadığını ifade etmiştir.

Başvurucular, bu uygulama gereğince aileleri ile yaptıkları görüşmelerin dinlenip kaydedilmesinin hukuka ve mevzuata açıkça aykırı olduğunu ileri sürmüştür. Bir kısım başvurucu; infaz hâkimliği ve ağır ceza mahkemelerinin haksız karar verdiğini, savcı mütalaasının kendilerine tebliğ edilmediğini, mahkemelerin gerekçesiz karar verdiğini iddia etmiştir. Başvurucular bu nedenlerle haberleşme hürriyetinin, özel hayata ve aile hayatına saygı hakkının ve adil yargılanma hakkının ihlal edildiğini ileri sürmüştür.

 

“HABERLEŞMENİN GİZLİLİĞİ ESASTIR”

Yüksek Mahkeme, yaptığı incelemede öncelikle Anayasa’daki ilgili maddelere vurgu yaptı:

“Herkes, özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir. Özel hayatın ve aile hayatının gizliliğine dokunulamaz.” “Aile, Türk toplumunun temelidir” “Devlet, ailenin huzur ve refahı … için gerekli tedbirleri alır, teşkilatı kurar.” Her çocuk, … yüksek yararına açıkça aykırı olmadıkça, ana ve babasıyla kişisel ve doğrudan ilişki kurma ve sürdürme hakkına sahiptir…” “Herkes, haberleşme hürriyetine sahiptir. Haberleşmenin gizliliği esastır. İstisnaların uygulanacağı kamu kurum ve kuruluşları kanunda belirtilir.”

 

HÜKÜM: TAZMİNAT ÖDENMESİNE

Yüksek Mahkeme değerlendirme sonunda şu hükmü kurdu:

Açıklanan gerekçelerle; Özel hayata ve aile hayatına saygı hakkı ile haberleşme hürriyetinin İHLAL EDİLDİĞİNE, Kararın bir örneğinin ihlalinin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmak üzere ilgili mahkemelere GÖNDERİLMESİNE, Başvuruculara manevi tazminatın AYRI AYRI ÖDENMESİNE, OYBİRLİĞİYLE karar verildi.


Editör: E. TAYHAN