ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI “DAVA AÇTI…!”

ZİRAAT MÜHENDİSLERİ “HACIAHMETLER KÖYÜ”NE SAHİP ÇIKTI *SARAYYERİ VE ARAPÇİFTLİĞİ MAHALLESİ'DE MAHKEMELİK...!

ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI “DAVA AÇTI…!”
28.04.2022 - 18:04
Güncelleme 28.04.2022 - 18:56
Haber Merkezi
859
4

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Düzce İl Temsilciliği tarafından yapılan açıklamada dünyada 2007 yılında başlayan küresel kriz sonrası özellikle 2008 yılında ortaya çıkan gıda krizinin ve gıda malları fiyatlarındaki artışın bir sonucu olarak gıda üretimi ve kendine yeterlilik konusu hatırlatılarak Düzce Organize Sanayi Bölgesi (OSB) genişleme konusunda duyarlı bir tavır sergileyerek “öncelik ve ivedilikle yürütmenin durdurulmasına ve iptali talebiyle” dava açtı.

Konuyla ilgili gelişmeyi TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Düzce İl Temsilcisi Ziraat Mühendisi Ahmet YILDIZ açıkladı.

 DÜZCE 1.OSBNİN GENİŞLEMESİ HUSUSUNDA

Ziraat Mühendisleri Odası Düzce İl Temsilcisi Ahmet YILDIZ yaptığı yazılı açıklamanın ilk bölümünde konuyla ilgili şu detaylı bilgileri paylaştı:

“Düzce İli Toprak Koruma Kurulunun 12/06/2021 tarih 6 sayılı kararının 1.Maddesinde;Düzce Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünün talebi üzerine Merkez İlçesi Beyköy Beldesinde bulunan 2.102.600,00 m² sulu ve dikili tarım arazilerinin Düzce OSB genişleme alanı olarak kullanılması için tarım dışına çıkarılmasına oy çokluğu ile karar verilmiş , bu karar Bakanlık Olur'u ile kesinleşmiştir.”

BAHSE KONU TOPRAKLAR “DÜZCE İLİ BÜYÜK OVASI SINIRLARI İÇİNDE”

Ziraat Mühendisleri Odası Düzce İl Temsilcisi Yıldız, Tarım dışına çıkarılan arazilerin Düzce İli Büyük Ovası sınırları içinde kaldığını hatırlatarak bu alanların “Sulu Mutlak ve Dikili Tarım Arazilerinden oluştuğunu ve toprak yapısının 1.sınıf tarım arazilerinden oluştuğunu ülkemiz tarım topraklarının en kaliteli %1-2 lik kısmında yer aldığını” dile getirdi.

ARAZİ “DÜZCE OVASI SULAMASI REHABİLİTASYON PROJESİ” ALANINDA

Ziraat Mühendisleri Odası Düzce İl Temsilcisi Ahmet Yıldız dava konusu arazinin “Düzce ovası sulaması Rehabilitasyon Projesi” içerisinde yer aldığını belirterek: “Bu nedenle sulama potansiyeli yüksektir. Ayrıca Gümüşova OSB sahası, yüzölçümü ve D-100 karayoluna ve diğer ulaşım imkanlarına yakınlığı nedeniyle alternatif durumunda olduğu halde değerlendirilmemiştir, çünkü OSB kendisine bitişik arazileri istemiştir. Ayrıca bu araziler 2007 yılında da OSB genişleme sahası yapılmak istenmiş ancak odamızın açtığı dava neticesinde yargı kararı ile iptal edilmiştir. Düzce İli Merkez İlçesi Beyköy Beldesinde bulunan tarım arazilerinin Tarım Dışı Amaçla Kullanılmasının Uygun Bulunmasına ilişkin 23.12.2021 tarih ve E-58125898-230.04.02-3870581 sayılı davalı idare işleminin öncelik ve ivedilikle yürütülmesinin durdurulmasına ve iptali talebiyle 18.03.2022 tarihinde TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası olarak dava açmış bulunmaktayız.”

 

ARAPÇİFTLİĞİ VE SARAYYERİ'NDE KONUT VE YOL TALEBİ DE MAHKEMELİK

Düzce İli Toprak Koruma Kurulunun 14/07/2021 tarih 7 sayılı kararının 8.maddesinde; Düzce Belediye Başkanlığı’nın talebi üzerine Merkez İlçesi Arapçiftliği ve Sarayyeri Mahallesi’nde bulunan yaklaşık 397.107,00 m² sulu tarım arazisinin konut ve yol yapılması amaçlı olarak tarım dışına çıkarılmasına oy çokluğu ile karar verildiğini de hatırlatan Ziraat Mühendisleri Odası Düzce Temsilcisi Ahmet Yıldız, dava konusu Bakanlık Olur'u ile kesinleştiğini ancak “Tarım dışına çıkarılan arazilerin planında Tarımsal Niteliği Korunacak Alan olduğu, sulu tarım arazilerinden oluştuğu konusunda bir tereddüt yoktur. Buna rağmen Kurulun izin vermesi ve Bakanlığın Olur vermesi olacak şey değildir. Günümüzün sıcak sorunu tarım, gıda iken konut ve yol için bu kararın alınması hukuka aykırıdır.

Tarım arazilerinin amaç dışı kullanımını düzenleyen 5403 Sayılı Kanunun 13.maddesinde, mutlak tarım arazileri, özel ürün arazileri, dikili tarım arazileri ile sulu tarım arazilerinin tarımsal üretim amacı dışında kullanılamayacağı belirtilmiştir Ancak, alternatif alan bulunmaması ve Kurulun uygun görmesi şartıyla; savunmaya yönelik stratejik ihtiyaçlar, doğal afet sonrası ortaya çıkan geçici yerleşim yeri ihtiyacı, petrol ve doğal gaz arama ve işletme faaliyetleri, ilgili bakanlık tarafından kamu yararı kararı alınmış madencilik faaliyetleri, bakanlıklarca kamu yararı kararı alınmış plân ve yatırımlar için bu arazilerin amaç dışı kullanım taleplerine, toprak koruma projelerine uyulması kaydı ile Bakanlık tarafından izin verilebilir. Dava konusu işlemle ilgili olarak Kanunun aradığı şekilde bir Kamu yararı Kararı da bulunmamaktadır. Bakanlık tarafından alınmış bir kamu yararı kararı yoktur. Ayrıca alternatif alan araştırması yapılmamıştır. Söz konusu sulu mutlak tarım arazilerinin tarım dışı kullanıma açılması sonucu telafisi imkansız zararların ortaya çıkacağı muhakkaktır.

 Yukarıda açıklanan nedenlerle; Düzce İli, Merkez İlçesi, Arapçiftliği ve Sarayyeri Mahallesinde bulunan toplam 397.107,00 m² alanın Tarım Dışı Amaçla Kullanılmasının Uygun Bulunmasına ilişkin ilgili idare işlemlerinin öncelik ve ivedilikle Yürütülmesinin Durdurulmasına ve İptali talebiyle 18/02/2022 tarihinde TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası olarak dava açmış bulunmaktayız.”denildi.

Ziraat Mühendisleri Odası yaptığı yazılı açıklamasını şu sözlerle tamamladı: “Odamızın ve Değerli Düzce’lilerin desteği ile topraklarımızın heba olmasını önleyeceğimize olan inancımız tamdır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.”

 

 


Editör: E. TAYHAN