MALİ MÜŞAVİRLER ZOR DURUMDA...!

Düzce Serbest Muhasebe Mali Müşavirler Odası Başkanı Birol Aksu, Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesinde yer alan ücretlerin yüksek enflasyon nedeniyle yetersiz kalmasının, muhasebe bürolarının sürdürülebilirliğini ve hizmet sunmasını olanaksız boyuta getirdiğini söyledi.

MALİ MÜŞAVİRLER ZOR DURUMDA...!
10.01.2023 - 16:16
Kaynak: (Objektif Ajans)
275

Düzce Serbest Muhasebe Mali Müşavirler Odası Başkanı Birol Aksu, Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesinde yer alan ücretlerin yüksek enflasyon nedeniyle yetersiz kalmasının, muhasebe bürolarının sürdürülebilirliğini ve hizmet sunmasını olanaksız boyuta getirdiğini söyledi.

TÜRMOB Genel Başkanı  Emre Kartaloğlu geçtiğimiz günlerde, Hazine ve Maliye Bakanlığınca açıklanan 2023 yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik  Asgari Ücret Tarifesinin 2022 yılı için yayınlanan asgari ücret tarifesindeki tutarların en az yeniden değerleme oranı olan yüzde 122 oranında artırılarak uygulanması gerektiği yönünde basın açıklaması yapmıştı.

Kartaloğlu'nun açıklamasının ardından Düzce Serbest Muhasebe Mali Müşavirler Odası Başkanı Birol Aksu da, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan muhasebe ücretlerindeki yüzde 85 artışın, kayıpları dahi telafi etmediğini söyledi.

HİZMETLERİN AKSAMASI TELAFİSİ GÜÇ SORUNLAR DOĞURABİLİR

Aksu, ekonomide yaşanan gelişmeler ve ortaya çıkan yüksek enflasyonun  Mali Müşavirleri zor durumda bıraktığını belirterek,  " Fedakarca ve özveriyle görevlerini yapan Mali Müşavirler enflasyonun yaratmış olduğu tahribatın en ağır yükünü bu süreçte omuzlamak zorunda kaldı. Verdikleri hizmetlerle işletmelerin sürdürülebilirliğini sağlayan Mali Müşavirler aynı zamanda kamu finansmanının da en büyük güvencesi. Mali Müşavirler, işletmelerin varlıklarını koruyabilmelerine, işlemlerini ve faaliyetlerini sağlıklı yürütebilmelerine katkı sunarak işletmeler için değer yaratmaktadır. Kamu finansmanının temel dayanağı olan vergi gelirleri Mali Müşavirlerin vermiş olduğu hizmetler sonucu toplanmaktadır.Mali Müşavirlerin ve Yeminli Mali Müşavirlerin bu ve bunun gibi verdikleri daha bir çok hizmetin karşılığı elde ettikleri ücretler, giderlerini karşılayamaz hale gelmiştir. Hem işletmeler, hem kamu için hayati önemde görev üstlenen Mali Müşavirlerin hizmetlerinin aksaması tüm kesimler için telafisi güç sorunların ortaya çıkmasına neden olabilir." dedi.

TARİFEDEKİ ÜCRETLER ERİDİ

Gelinen aşamada, mesleki faaliyetin sürdürülmesi için gerekli giderlerin personel, kırtasiye, kira, elektrik, akaryakıt, ulaşım, gıda, temizlik, kargo vb. tamamında olağanüstü artışlar meydana geldiğini vurgulayan Birol Aksu,  "Meslek mensuplarının yıllar itibariyle vermekte oldukları hizmetler nedeniyle elde ettikleri ücretlerdeki değişim (artış oranı) ile bu hizmetlerin sunumu için katlanılan maliyetlerdeki değişimin (artış oranının) paralel bir şekilde olması beklenmektedir. Ancak 2017 yılı ile 2022 yılları arasında asgari ücret tarifemiz %95 artmıştır. Buna karşılık aynı yıllar dikkate alındığında;

- Asgari ücretlerin işverene olan maliyetlerindeki değişimi yüzde 247, 2023 yılı artışı dahil edildiğinde yüzde 560,

- Üretici fiyat endekslerindeki değişim yüzde 296, tüketici fiyat endekslerindeki değişim yüzde 155 ve bu iki endeksin ortalamasındaki değişimler yüzde 224,

- Amerikan Doları kurundaki değişimler yüzde 393,

- Enerji (elektrik, akaryakıt) fiyatlarındaki değişimler yüzde 745,

- Kağıt fiyatlarındaki değişimler yüzde 300, oranında artmıştır. Mali Müşavirlik ücret tarifesindeki ücretler, maliyetlerdeki artışlar nedeniyle erimiştir.  Mali Müşavirlik ücretlerinde yıllar itibariyle meydana gelen erime ve bu erimenin nasıl giderileceği tarifenin yayımından önceki 2 aylık süreçte ilgili bürokratlara, siyasilere ve Sayın Hazine ve Maliye Bakanına arz edilmiştir. Ancak, haklılığı istatistiki verilerle ortaya konulan bu talepler maalesef karşılanmamıştır. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 30 Aralık 2022 tarihli Resmi Gazete’de açıklanan muhasebe ücretlerindeki yüzde 85’lik artış, bürolarımızın yaşadığı büyük sıkıntıyı telafi etmeyeceğinden, ücretlerin en az yeniden değerleme oranı olan yüzde 122 oranında artırılarak uygulanması gerekmektedir.” ifadelerini kullandı.

 


Editör: E. TAYHAN