TGF : “EGM’nin genelgesi, basın özgürlüğüne engeldir”

TGF : “EGM’nin genelgesi, basın özgürlüğüne engeldir”
1.05.2021 - 17:17
2517


Türkiye Gazeteciler Federasyonu Yönetim Kurulu Emniyet Genel
Müdürlüğü’nün ‘Ses ve görüntü kaydı alınması’ konulu genelgesinin
basın özgürlüğünü  ve gazetecilerin haber alma hakkını kullanmasına
engel bir durum teşkil edeceğini belirtti.


TGF'nin açıklamasında şu görüşlere yer verildi:

Hükümetin büyük önem verdiğini beyan ettiği İnsan Hakları Eylem
Planı'nın yayınladığı gün Emniyet Genel Müdürlüğü’nün, gazetecilerin
görev yapmasını zorlaştıracak, gazetecilerin haber alma ve verme
hürriyetini engelleyecek genelgesini üzüntüyle karşıladık.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün bugün yayınlanlanan genelgesinde  ‘Ses ve görüntü kaydı alınması’ konulu genelgesinde belirtilen, ”Tüm
vatandaşlarımız açısından özel hayatın gizliliği ve kişisel veri
ihlalinin söz konusu olduğu durumlarla, genel kolluk personelimiz de
sıklıkla karşılaşmaktadır. Bazen görevlerini engelleyecek boyuta
ulaşan bu ihlaller, zaman zaman personelimizin veya vatandaşlarımızın
kişilik haklarına veya güvenliğine zarar verir şekilde çeşitli dijital
platformlarda yayımlanmaktadır” denilmektedir. Yine genelgenin
devamında, “Bu nedenle, personelimizin görevini ifa ederken bu tür ses
ve görüntü alınmasına tevessül edecek davranışlara fırsat vermemeleri,
eylemin veya durumun niteliğine göre kayıt yapan kişileri
engellemeleri, kanuni şartları oluştuğunda adli işlem yapmaları
gerektiği hususlarında tüm personelimizin bilgilendirilmesini önemle
rica ederim” denilmiştir.

Gazeteci için haber alma hakkı Anayasal bir haktır. Anayasa’nın 28.
Maddesinde, ‘Basın Hürdür, sansür edilemez’ denilmektedir. Yine aynı
maddede, ‘Devlet, basın ve haber alma hürriyetini sağlayacak
tedbirleri alır.” cümlesiyle kamunun bu konudaki yükümlülüğü dile
getirilmektedir. Anayasa'nın bu açık hükmüne rağmen Emniyet Genel
Müdürlüğü'nün ilgili genelgesi basın hürriyetine kısıtlama getirirken
halkın haber alma hakkını da sınırlamaktadır. Unutulmamalıdır ki
gazeteci, tüm bilgi kaynaklarına serbestçe ulaşma ve kamu yaşamını
belirleyen, halkı ilgilendiren tüm olayları izleme ve araştırma
hakkına da sahiptir. Genelgenin yeniden gözden geçirilerek bu
yanlıştan dönülmesi gerekmektedir


Editör: E. TAYHAN