• 15.01.2022 13:13
  • (1)

Son günlerde yaşanan elim bir intihar hadisesinin ardından hem siyasilerden hem medyadan açıklamalar ve yayınlar yapılıyor. Elbette intihar denilen olay elim bir olaydır. Sebepleri üzerinde düşünülmesi gerekmektedir. Bir kenara atılıp unutulmaması lazımdır. Lakin bu olayı özellikle dine bağlamak yani İslam ile bağdaştırmak son derece yanlıştır. Zira İslam insanı ölüme iten bir din değil bilakis onu yaşatan bir dindir. İyi görmek ve doğru görmek lazımdır.

Kutsal kitabımız insanın nasıl eğitileceği konusunda ciddi bilgiler içermektedir. Dünyayı gaye edinenlerin, dünyayı kazanmak için bir başkasına hayat hakkı tanımadıkları gayet açık bir gerçektir. İşte bu yüzden İslam dini, dünyada yaşarken bir başkasının hayatına da değer verip onu insanlığa faydalı birer “insan” olarak yetişmesini / yetiştirilmesini ister. Yoksa bir başkasının hayatına kastetmeyi / öldürmeyi ya da kendi hayatına son vermeyi istemez ve böle bir davranışı yasaklar.

Meseleyi materyalist ya da kapitalist mantıkla değerlendirmeye kalkarsanız eğer doğruya ulaşma imkânı bulamazsınız. Zira gerek materyalist mantık gerek kapitalist mantık şeytanî bir temel üzerine kurulmuştur. Adam Smith bir yahudidir ve kapitalizmi kurmuştur, Carl Marks da bir yahudidir materyalizmi kurmuştur. İşte bu yüzden şeytanî bir temel üzerine kurulan idealler dünyayı yaşanır bir yer olmaktan çıkarırlar. Günümüz dünyası bunun çok acı örnekleriyle doludur.

ANCAK İSLAM…!

Ancak İslam düşüncesini kendi emelleri doğrultusunda görenler de insan faktörünü özünün dışında değerlendirirler. Kendi yanlışlarını doğru gibi algılar ve çevresine de bu manada baskı yaparlar. Çeşitli oyunlarla insanların duygularını çıkarları için sömürürler. Asırlar içinde kendi çıkarları için bir başkasını sömürmeyen çok az zat vardır. Yunus Emre, Hacı Bayram Veli, Cüneyd-i Bağdadî, Hasan Basrî gibi şahsiyetler bunlardan bir kaçıdır. Ancak günümüzde sömürü çarklarını çeviren bir çok nadan bulunmaktadır.

Oysa ki İslam ve kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim daha ilk ayetlerinde “iyyake na’budu ve iyyake nesta’in” buyurmaktadır. Yani “ancak sana kulluk eder ve ancak senden yardım isteriz” buyurmaktadır. Yani Müslüman kula kul değil Allah’a cc kul olmalıdır. Dahası inanan yaratılmışlardan yardım istenmez ve yaratılmışlara kulluk yapılmaz. Ancak ve ancak Yaradan’a kulluk yapar.

Olayları iyi görmek ve doğru düşünmekte fayda var.

Selam ve hürmetlerimle…